Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Læs om fremtidens bofællesskaber i Ballerup Kommune

Som vi løbende har orienteret om på stormødet i november og generalforsamlingen i april samt i vores blad På Talefod, har Ballerup Kommune taget beslutning om at sammenlægge de tre bofællesskaber Bygaden, Klakkebjerg og Hold-an Vej samt dagtilbuddet Krumtappen. Det har været umuligt for kommunen at informere om hvilken matrikel, man havde i tankerne, så længe man var i forhandlingsfasen.

Den 21. juni var de berørte parter inviteret til et informationsmøde kl. 16, hvor man endelig kunne offentliggøre, at det kommer til at ligge i Skovlunde. Samtidigt, præcis kl. 16, blev pressen informeret også. Hvis ikke man havde mulighed for at deltage, kan man se præsentationen her. Der er også sendt et informationsbrev ud til de pårørende, det kan læses her.

Repræsentanter for såvel pårørenderådet for de omtalte tilbud som for forældreforeningens bestyrelse deltager i de kommende arbejdsgrupper, så vi sikrer os så meget indflydelse på det nye tilbud, som overhovedet muligt frem til indflytningen om halvandet års tid. Jeg håber på en god og konstruktiv proces for alle parter, så beboerne og brugerne er trygge og positive på indflytningsdagen, og de pårørende ligeså.
Mange hilsner

Lisbeth Schomacker

Formand