Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Aflastning

 

Kommunen har pligt til at tilbyde aflastning i fornødent omfang til familier med børn med et handicap (under 18 år) eller familier med hjemmeboende voksne med et handicap (over 18 år).

 

Aflastning til børn

Aflastning kan ske på flere måder:

  • I en aflastningsfamilie, hvor barnet opholder sig i et aftalt antal døgn om måneden/året.
  • På aflastningsinstitution, hvor barnet opholder sig i et aftalt antal døgn om året. Der tilbydes aflastning på aflastningsinstitutionen Lundø, som ligger på Bank Mikkelsens Vej i Gentofte. Lundø har 22 pladser til brugere fra 0-23 år. Lundø har en forældrebestyrelse.
  • Ved aflastning i hjemmet, hvor familien selv ansætter en person til at passe barnet med handicap i et aftalt antal timer. Personen aflønnes af kommunen.

Aflastning til børn er gratis.

 

Aflastning til voksne

Aflastning kan ske på flere måder:

  • I en aflastningsfamilie, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, at forblive i den aflastningsfamilie, personen har haft indtil det 18. år. Der aftales et antal døgn om måneden/året.
  • På aflastningsinstitution, hvor den voksne med handicap, som bor hjemme, opholder sig i et aftalt antal døgn om året. Der tilbydes aflastning på aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde. Torvevej har 12 pladser. Torvevej har et Pårørenderåd.

Der er brugerbetaling for kost og vask.

 

Hvordan får jeg aflastning?

Aflastning bevilges af kommunens handicapteam for børns vedkommende og af kommunens socialteam for voksnes vedkommende.

Der findes forskellige regler for børn og voksne. Reglerne kan f.eks. være begrænset antal døgn pr. år, placering af døgn på henholdsvis hverdage og weekender, begrænset antal døgn i sammenhæng (ved f.eks. ferier) og for mulighed for aflysning m.v.

Tal med sagsbehandleren om de nærmere detaljer, muligheder og rettigheder.

Der er desværre ikke samme standard på voksenområdet, som på børneområdet. FHBK har derfor stort fokus på dette område, da vi mener “voksen” familierne har ligeså meget behov for aflastning.