Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Bofælleskaber

Kontakt

Find kontaktinformation hos Center for Voksne med Særlige Behov her

Der er sammensat et bruger/pårørenderåd, som dækker de tre eksisterende bofællesskaber under Center for Voksne med Særlige Behov: Egebjerg Bygade, Klakkebjerg og Hold-An Vej. Rådet består af 3 beboerrepræsentanter (en fra hvert af de tre bofællesskaber), to personalerepræsentanter, en politisk repræsentant, Maria Lundahl Assov, som også sidder i vores bestyrelse, samt følgende tre pårørenderepræsentanter, som kan kontaktes for information:

Formand for rådet, samt pårørende til beboer på Hold-an Vej:

Lisbeth Arent

Tlf. 4494 2043

Pårørende til beboer i Egebjerg Bygade:

Lone Hauerberg

Tlf. 2987 2644

Pårørende til beboer på Klakkebjerg:

Inger Strøh

Tlf. 2383 6739

Sønderhaven

I 2012 blev bofællesskabet i Sønderhaven indviet. Dette bofællesskab hører under Plejecenter Sønderhaven og kan af organisatoriske årsager ikke blive koblet på det eksisterende bruger/pårørenderåd i Center for Voksne med Særlige Behov. Derfor er der her valgt 2 beboere og 2 pårørende som også skal fungere på tværs i centret, dvs. med de ældre. Det er endvidere aftalt, at alle de pårørende i Sønderhaven generelt forsøger at mødes privat nogle gange om året.

Pårørendekontakt til beboere i Sønderhaven:

Lisbeth Schomacker

Tlf. 2149 2575

Bofællesskaberne

Bofællesskabet Egebjerg Bygade blev taget i brug i 1989. Huset er på 310 m2 og består af 6 stk. 1-værelses lejligheder med eget badeværelse, fælles stuer og køkken m.v.

Bofællesskabet Klakkebjerg blev opført i 1994. Huset er på 450 m2 med 6 stk. 1½-værelses lejligheder med eget badeværelse, samt 1 stk. 1-værelses lejlighed, ligeledes med fælles stuer, køkken m.v.

Bofællesskabet Hold-an Vej blev taget i brug i 1997 og er et hus på 602 m2 til 8 beboere, igen 1½-værelses lejligheder med eget badeværelse og fælles stuer og køkken m.v.

Bofællesskabet Sønderhaven blev taget i brug 2012. Organisatorisk hører det under plejecenteret og har rummelige boliger i grønne omgivelser. Der er plads til 12 udviklingshæmmede i bofællesskabet, 6 i stueetagen og 6 på 1. sal. Der er fælleskøkken og -stue på begge etager.

De tre første bofællesskaber har sovende nattevagt, og på Sønderhaven er der vågen nattevagt. Der er alle steder også personalefaciliteter.

Herudover findes der i dag i kommunen også andre tilbud, ingen af disse har FHBK været involveret i:

  • Rødbo – 4 huse med 10 beboere per gruppe for beboere med senhjerneskade
  • Stokholtbuen – med plads til 32 svagt fungerende voksne med autisme
  • Måløvgård – midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud for unge med sindslidelse og unge med lettere borderline personlighed, i alderen 18-25 år

Historien

Da Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune blev stiftet i 1986, var der blandt forældrene et stort ønske om bedre boliger, end samfundet hidtil havde tilbudt borgere med et handicap. Der var ligeledes et stor ønske om lokale botilbud. Det blev et højt prioriteret arbejdsområde for foreningen i alle årene.

Bofællesskaberne under det som i dag hedder Center for Voksne med Særlige Behov er alle bygget i samarbejde med FHBK, således at foreningen har været inddraget på et tidligt tidspunkt og har haft indflydelse på indretningen. Enkelte beboere, som er kørestolsbrugere og har behov for større rum, har efter eget og forældrenes ønske konverteret en 1½ værelses lejlighed til en større 1-værelses.

Bofællesskaberne er bygget efter boliglovgivningens regler, og beboerne har, når fællesarealerne medregnes, en lejlighed på størrelse med, hvad reglerne for en enlig pensionist tilsiger. Beboerne er lejere i kommunen som alle andre med en lejekontrakt, hvilket indebærer, at de ikke umiddelbart kan opsiges, med mindre der er tale om misligholdelse af lejligheden.

Kort fortalt er der siden 1989 i samarbejde mellem Ballerup Kommune og FHBK etableret fem bofællesskaber, hvoraf det mindste (Krogdalen) blev nedlagt i 2012, da et nyt blev etableret i Sønderhaven. De fire beboere fra Krogdalen flyttede til Sønderhaven. Udover enkelte møder i den indledende fase har FHBK dog ikke været involveret yderligere i oprettelsen af Sønderhavens botilbud.