Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Børnegruppe eller legegruppe


Fra tid til anden har FHBK haft forskellige børnegrupper og legegrupper etableret.

Vi har dog pt. ingen efterspørgsel.

 

Børnegrupperne har tidligere fungeret som små, hyggelige og fortrolige samtalegrupper. I grupperne mødes man typisk over en kop kaffe/the. Som regel er det kun forældrene, der mødes i grupperne, men indimellem tager man også børnene med. På den måde opnås også kontakt mellem børnene og der skabes plads for mulige venskaber.

Der er tid og plads til alle. Det er underordnet, hvilken type handicap børnene har, fordi rigtigt mange af problemerne er uafhængige af de enkelte børns handicap. Der snakkes om indforståede problematikker, der støttes op om hinanden, gives gode råd etc. Nogle grupper har også haft besøg af konsulenter og andre professionelle med henblik på fordybelse i et særligt emne.

Legegrupperne har været etableret for at skabe et forum, hvor vores børn har mulighed for at skabe kontakt til andre børn på lige vilkår.

Der kan ydes praktisk hjælp fra bestyrelsen til ny børnegruppe, men den skal kunne være selvkørende. Har man lyst til eller behov for at skabe en børnegruppe, så kontakt en af os i bestyrelsen. Vi hjælper gerne med at starte op.