Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Krumtappen

Krumtappen er et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne for voksne med særlige behov.

Se mere på hjemmesiden her.

Pårørenderepræsentanter er p.t.:

Inger Strøh
Tlf. 2383 6739

Tove Krog
Tlf. 4497 4378

Krumtappens historie

Det var forældreforeningens meget store ønske, initiativ og aktive deltagelse der førte til etableringen i 1988 af et fritids- og ungdomsklubtilbud som kom til at hedde Krumtappen. De første år var Krumtappen placeret i et lokale på Egebjergskolen, men i starten af 1999 flyttede klubben ud til helt nye lokaler bygget til formålet i Østerhøj.

I dagtimerne var det et fritidstilbud for skolesøgende børn, først fra 12 års alderen, siden nedsat til 10 år. I aftentimerne var der åbent som klubtilbud for 16-årige og derover på alle hverdage bortset fra mandag, og der var også åbent på lørdage. For mange af vores børn, har Krumtappen såvel i teenageårene som i den voksne fase af livet, dannet det vigtigste grundlag for deres sociale netværk med ligestillede.

Da den daværende leder i august 1999 valgte at forlade sin stilling, blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at omstrukturere tilbuddet, inden man ansatte en efterfølger. Over et langt og grundigt forløb deltog flere pårørende i en arbejdsgruppe, hvor man fik kortlagt behov, ønsker og muligheder, og den senere velkendte struktur med Dagklub, Klub 16 og Klub 25 blev iværksat, hvorefter ansættelsesudvalget i marts 2000 fik ansat Robert Lorentzen som leder.

Der blev i mange år talt om en bedre udnyttelse af de fine lokaler, der bortset fra skoleferierne stod tomme hver formiddag. Efterhånden som antallet af brugere i Dagklubben blev for lille og ikke havde udsigt til at stige, valgte man at finde nye løsninger for dagklubmedlemmerne. Disse blev flyttet til henholdsvis Specialfritidshjemmet Det Lille Specialfritidshjem på Grantofteskolen og til Grønnemosen ved Maglemosen i starten af 2009.

Krumtappen hører i dag under Center for Voksne med Særlige Behov, se mere her som Robert Lorentzen er leder for. Aftenklubben er i januar 2015 flyttet ind til Ballerup og hedder i dag Det Nye Sted og hermed er der kun et dagtilbud i det, som vi i mange år har kendt under navnet Krumtappen. Men Det Nye Sted hører også under Center for Voksne med Særlige Behov.