Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Loven

Den lov, der vedrører vores område, er primært Lov om Social Service, også kaldet Serviceloven. Der kommer hele tiden opdateringer i form af nye bekendtgørelser, vejledninger osv., og det er af ressourcemæssige årsager ikke muligt for foreningen at holde stoffet ved lige på vores hjemmeside. Vi henviser derfor eventuelt interesserede til selv at søge på retsinformation.dk. Under feltet ”Nyeste Regler” kan man fx vælge området Børne- og Socialministeriet (som det hedder her i 2018, men ministeriet ændrer typisk navn ved et regeringsskifte). Hvis man vil have lidt starthjælp til at søge på retsinformation, kan man henvende sig til bestyrelsen.

Handicaprådet

Ballerup Kommune har siden 1999 opfyldt kravene om oprettelse af et Handicapråd og frem til 2009 havde FHBK en fast plads. Fra 2013 har FHBK igen haft plads i rådet. Annette Loop er vores repræsentant og Lisbeth Schomacker er suppleant.

Se mere om Ballerup Kommunes Handicapråd her